CARPETA DE 5 ARTISTAS. PROMOVIDA POLO INSTITUTO DE ESTUDIOS MIÑORANOS (IEM)

FERNANDO CASÁS
FINO LORENZO
ARMANDO GUERRA
LULA GOCÉ
CARLOS BARRO

Añadir leyenda
Carlos Barro
Añadir leyenda

  

  


  OBRAS QUE COMPONEN LA CARPETA

Esta carpeta contén un total de cinco serigrafías orixinais, de 60x45 cm., unha de cada un dos artistas: Fernando Casás, Armando Guerra, Fino Lorenzo, Carlos Barros e Lula Goce, estampadas no Taller Villalobos de Serigrafía Artística, sobre cartolina Fabriano Academia de 350gr.


A edición, promovida polo Instituto de Estudos Miñoranos (IEM), inclúe de cada artista, unha tirada de 50 exemplares, asinados e numerados en arábigos, nove probas de artistas numeradas en romanos e unha proba de taller.  
David Barro

 Armando Guerra

Fino Lorenzo       
Lula Goce

Fernando Casás

  

Publicar un comentario